A helyközi közlekedésben utazó fogyatékos személynek 90 %-os jegykedvezmény, 90 %-os bérletkedvezmény, a helyi közlekedésben 100 %-os kedvezmény jár, ugyanakkor kísérőjét a helyközi közlekedésben 90 %-os jegykedvezmény, helyi közlekedésben 100 %-os jegykedvezmény illeti meg. A jogosultság megilleti

  • azt a vak személyt, aki rendelkezik a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos szövetségének arcképes igazolványával, illetve igazolása van arról, hogy a vakok személyi járadékában részesül;
  • a Siketek és Nagyothallók Országos szövetségének érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személyt;
  • azt a személyt, aki vagy aki után szülője/eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül;
  • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. Tv. alapján fogyatékossági támogatásban részesülő személyt;
  • illetve a felsorolt személyekkel együtt utazó személyt.

Az igényt a Magyar Államkincstár megyei területi igazgatóságain kell benyújtani.
(Lásd 85/2007. (IV.25.) Korm. rendelet 8.§)