Tanácsok szülőknek és pedagógusoknak

Információk szülőknek, tanároknak és pedagógusoknak Prader-Willi szindrómás tanulók segítésére

Túlsúly, étkezési magatartás

Étellel nem jutalmazunk
A PWS tanulót a konyhában és az étkezőben nem hagyjuk egyedül
Engedjük a tanulót távolabb étkezni a többiektől, (esetleg iskolatárssal együtt), ha a helyzet evés közben a tanuló számára megerőltető
Jutalmazzuk meg a tanulót, ha az étkezés vonatkozásában egy nehéz szituációt leküzd (uralkodik magán)
Étel lopás esetén: nem megbüntetni, hanem ellenintézkedésekhez folyamodni
Fontos a tanuló megfigyelése: lehetséges, hogy nem csak ételt lop, hanem pénz is, hogy ételt vegyen.

Beszélni és a beszéd

A kommunikációs viselkedési formák elsajátításában való támogatás

Szemkontaktus, hogy kezd el az ember egy beszélgetést, stb.
Tanulási viselkedés – Tanulási problémák

Jellemzők:

Gyenge rövidtávú memória.
Nehézségek, mindenek előtt a szóbeli utasítások betartásakor. Ez gyakran félreértésekhez vezethet,- a tanuló engedetlennek tűnhet, pedig valószínű, hogy az utasításnak talán csak egy részét érti.

Stratégiák a rövidtávú memória fejlesztéséhez:

szóbeli gyakorlatok
írásbeli kitöltési gyakorlatok
utasítások megismétlése
képek
adjunk a tanulónak írásbeli utasításokat

Nehézségek a logikus cselekvésben és gondolkodásban

A tanulóknak nehézségeik vannak az információk felfogásában, feldolgozásában.
A tapasztalatból való tanulás nem célravezető.
Az időbeosztás és a sorrend összekeveredik.
A “ha” és a “majd” átgondolása nehéz.
Tanácsok: vizuális időábrázolás alkalmazása mint például naptár, órák….
Az utasításokat korlátozzuk 2-3 lépésre
Az adott tevékenység összefoglalásában való segítség.
Segítség a reális időtervekben és célkitűzésekben
Gyakorlás:Hogyan tervezzek?
A pozitív viselkedés dicsérete

Nehézségek a problémák megoldásában

Fekete/fehér gondolkodás

Adottságok

Jó hosszútávú memória
Jó a “kívülről” tanulásban (ha a tanuló egy anyagot egyszer jól megtanult – legtöbbször jól megjegyzi)
“Minden érzékkel” való tanulás
Jó olvasási készség

A tanulónak szüksége van rutinra, egyenletességre és állandó tanulói környezetre.
Kitartás

Segítség: tervek, nincsenek üres ígéretek, figyelmeztető jelek, ha az idő letelt pl. már csak 10 perc

Szocializáció

Problémák az egykorúakkal való viselkedésben
Tanácsok:

kiscsoportok; néha egyedül
kirándulási tervek
Egy baráttal együtt végzett tevékenységben való támogatás
A tanuló irányítása azon tevékenység felé, amit szívesen csinál (például: társasjáték, puzzle, számítógépes játék)
Segítség a szociális képességek elsajátításában. Megosztás, alkalmazkodás.

Bőrvakarás

a kezek fejlesztése (kifestő, bűvészkedés, computer….)
leragasztani az esetlegesen keletkezett sebeket

Helyes viselkedés az érzelmi kitöréseknél
A problémás viselkedés megakadályozása a PWS-nél

A viselkedést erősen befolyásolja és irányítja a környezet A PWS-sel érintettnek szüksége van egy szabályozott, jól felépített napirendre.

Fontos a rutin!

Váratlan, hirtelen változások óriási stresszhelyzetet okoznak számára.
A PWS-ás emberek éppúgy elveszítik a nyugalmukat, ha valamit tévesnek vagy igazságtalannak éreznek.
Megtagadásra és dühkitörésekre is sor kerülhet.
A szakértők erre az esetre azt mondják:

“hirtelen vihar a fejben”

Az ilyen kitöréseket azonban mindig a segítségre szorulás jeleként kell értékelni.. Ügyelni kell arra, hogy a dühkitörések kifogások maradjanak, mivel azok az érintett számára nagyon megterhelőek és további negativ reakciókat válthatnak ki.
A fenyegetés, parancs, veszekedés a PWS-snál szinte mindig negativ viselkedéshez vezet.
A fenyítések mellőzése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy mondjunk le bizonyos szabályok betartatásáról.

A dicséret és az elismerés alkalmazása

A dicséret és az elismerés alkalmazása különösen hatékonynak bizonyul a pozitív viselkedés elérésében. (Szemkontaktus, mosoly….) Ha ezt az eszközt helyesen alkalmazzuk, akkor sok kitörést megakadályozhatunk.
Egy dühkitörésnél nem szabad nyugtatni vagy érvelni. (túl hevesen)
A legjobb, ha az érintettet egy bizonyos ideig egyedül hagyjuk (nem veszünk róla tudomást).
Ha megnyugodott, célszerű közösen megbeszélni a szituációt, ami a dühkitöréshez vezetett. (milyen megoldások, alternatívák vannak?)
A PWS-ás személyeknek nehézségeik vannak a problémák megoldásában – Segítségnyújtást felajánlani!
A jó tulajdonságok kiemelése (mit tudsz különösen jól, hol vagy számunkra nagy segítség…) az önbecsülését erősíti. A tudat, hogy itt van valaki (bizalmi személy) aki segít nekem a problémás viselkedésben, aki megérti miért van ez, nagy biztonságot ad.